Moto 2 Moto E

Results Qatar

1KalexCelestino Vietti
2KalexAron Canet+ 6.154
3KalexSam Lowes+ 10.181
4KalexAugusto Fernández+ 10.259
5KalexTony Arbolino+ 11.421
6KalexAi Ogura+ 12.331
7KalexJorge Navarro+ 14.866
8KalexJoe Roberts+ 15.371
9KalexCameron Beaubier+ 17.368
10KalexMarcel Schrötter+ 18.908
11KalexJake Dixon+ 18.958
12KalexPedro Acosta+ 26.051
13KalexAlbert Arenas+ 26.139
14KalexJeremy Alcoba+ 31.755
15Boscoscuro SF20TRomano Fenati+ 33.639
16Boscoscuro SF20TFermin Aldeguer+ 34.155
17MV AgustaMarcos Ramirez+ 36.282
18MV AgustaSimone Corsi + 37.699
19KalexBo Bendsneyder+ 40.594
20KalexManuel Gonzalez+ 43.946
21KalexGabriel Rodrigo+ 44.347
22KalexAlessandro Zaccone+ 49.180
23KalexKeminth Kubo+ 50.203
24KalexZonta van den Goorbergh+ 56.194
25KalexSean Dylan Kelly+ 56.336
26KalexNiccolo Antonelli+ 56.357

Results Indonesia

1KalexSomkiat Chantra
2KalexCelestino Vietti+ 3.230
3KalexAron Canet+ 4.366
4KalexSam Lowes+ 7.918
5KalexAugusto Fernández+ 12.228
6KalexAi Ogura+ 12.384
7Boscoscuro SF20TFermin Aldeguer+ 12.696
8KalexTony Arbolino+ 14.547
9KalexPedro Acosta+ 17.786
10KalexAlbert Arenas+ 18.327
11KalexJoe Roberts+ 18.509
12KalexCameron Beaubier+ 18.566
13KalexJorge Navarro+ 19.711
14KalexJeremy Alcoba+ 19.960
15KalexBo Bendsneyder+ 20.551
16KalexMarcel Schrötter+ 23.047
17MV AgustaMarcos Ramirez+ 23.218
18KalexManuel Gonzalez+ 24.179
19Boscoscuro SF20TRomano Fenati+ 25.133
20KalexLorenzo Dalla Porta+ 26.954
21KalexFilip Salac+ 27.678
22KalexGabriel Rodrigo+ 29.548
23KalexZonta van den Goorbergh+ 31.773
24KalexAlessandro Zaccone+ 32.436
25KalexNiccolo Antonelli+ 33.974

Results Argentina

1KalexCelestino Vietti
2KalexSomkiat Chantra+ 1.538
3KalexAi Ogura+ 5.703
4KalexAron Canet+ 5.880
5KalexJake Dixon+ 6.584
6KalexTony Arbolino+ 7.538
7KalexPedro Acosta+ 12.177
8KalexAlbert Arenas+ 12.418
9KalexBo Bendsneyder+ 13.656
10KalexSam Lowes+ 14.254
11KalexCameron Beaubier+ 20.077
12KalexMarcel Schrötter+ 25.736
13KalexJoe Roberts+ 28.317
14KalexManuel Gonzalez+ 29.784
15MV AgustaMarcos Ramirez+ 30.270
16KalexJeremy Alcoba+ 37.884
17MV AgustaSimone Corsi+ 37.956
18Boscoscuro SF20TRomano Fenati+ 38.325
19KalexKeminth Kubo+ 1:04.858

Results United States

1KalexTony Arbolino
2KalexAi Ogura+ 3.439
3KalexJake Dixon+ 4.787
4KalexMarcel Schrötter+ 14.529
5KalexJorge Navarro+ 16.347
6KalexJeremy Alcoba+ 17.388
7KalexBo Bendsneyder+ 17.631
8KalexJoe Roberts+ 19.784
9KalexAugusto Fernández+ 24.595
10KalexBarry Baltus+ 30.291
11KalexAlbert Arenas+ 33.475
12MV AgustaMarcos Ramirez+ 34.785
13KalexManuel Gonzalez+ 34.988
14KalexFilip Salac+ 37.786
15Boscoscuro SF20TRomano Fenati+ 38.408
16KalexLorenzo Dalla Porta+ 1:19.999
17KalexSean Dylan Kelly+ 1:24.437

Results Portugal

1KalexJoe Roberts
2KalexCelestino Vietti+ 2.818
3KalexJorge Navarro+ 2.991
4KalexMarcel Schrötter+ 3.104
5KalexManuel Gonzalez+ 3.199
6KalexJeremy Alcoba+ 3.821
7Boscoscuro SF20TFermin Aldeguer + 3.784
8KalexBo Bendsneyder+ 4.648
9KalexBarry Baltus+ 8.103
10KalexGabriel Rodrigo+ 8.880
11Boscoscuro SF20TRomano Fenati+ 9.511
12KalexKeminth Kubo+ 22.541
13KalexSean Dylan Kelly+ 24.669
14KalexFilip Salac+ 1:53.045
15KalexAlessandro Zaccone+ 1 Runde

Results Spain

1KalexAi Ogura
2KalexAron Canet+ 2.509
3KalexTony Arbolino+ 3.669
4KalexAugusto Fernández+ 5.358
5KalexMarcel Schrötter+ 9.245
6KalexCelestino Vietti+ 12.122
7KalexBo Bendsneyder+ 13.918
8KalexJoe Roberts+ 14.064
9KalexAlbert Arenas+ 18.980
10KalexJorge Navarro+ 27.767
11KalexAlessandro Zaccone+ 31.536
12KalexJeremy Alcoba+ 33.308
13KalexStefano Manzi+ 33.635
14KalexBarry Baltus+ 33.751
15KalexLorenzo Dalla Porta+ 33.836
16KalexManuel Gonzalez+ 34.040
17KalexGabriel Rodrigo+ 37.292
18MV AgustaSimone Corsi+ 41.128
19KalexZonta van den Goorbergh+ 41.307
20KalexPedro Acosta+ 46.441
21KalexFilip Salac+ 53.073
22KalexSean Dylan Kelly+ 56.157
23KalexNiccolo Antonelli+ 56.521

Results France

1KalexAugusto Fernández
2KalexAron Canet+ 3.746
3KalexSomkiat Chantra+ 4.628
4KalexCameron Beaubier+ 4.745
5KalexAi Ogura+ 15.376
6KalexMarcel Schrötter+ 17.547
7KalexJoe Roberts+ 19.035
8KalexCelestino Vietti+ 19.854
9KalexJorge Navarro+ 20.766
10KalexStefano Manzi+ 20.879
11KalexManuel Gonzalez+ 21.381
12KalexLorenzo Dalla Porta+ 23.892
13KalexJeremy Alcoba+ 26.881
14KalexBo Bendsneyder+ 26.952
15KalexFilip Salac+ 32.063
16MV AgustaSimone Corsi+ 36.712
17KalexZonta van den Goorbergh+ 50.822
18KalexAlessandro Zaccone+ 59.691
19KalexAlbert Arenas+ 1 Runde
20KalexSean Dylan Kelly+ 2 Runden
21KalexJake Dixon+ 2 Runden

Results Italy

1KalexPedro Acosta
2KalexJoe Roberts+ 4.051
3KalexAi Ogura+ 6.749
4KalexTony Arbolino+ 12.312
5KalexAugusto Fernández+ 12.327
6KalexJake Dixon+ 12.513
7KalexCameron Beaubier+ 12.849
8Boscoscuro SF20TAlonso Lopez+ 13.314
9KalexMarcel Schrötter+ 14.703
10KalexAlbert Arenas+ 14.748
11KalexBo Bendsneyder+ 15.141
12KalexJorge Navarro+ 15.425
13KalexFilip Salac+ 17.254
14Boscoscuro SF20TFermin Aldeguer+ 18.069
15KalexMattia Pasini+ 18.750
16KalexBarry Baltus+ 23.969
17KalexJeremy Alcoba+ 27.648
18KalexNiccolo Antonelli+ 29.286
19KalexAlessandro Zaccone+ 30.221
20KalexManuel Gonzalez+ 35.200
21KalexZonta van den Goorbergh+ 35.223
22KalexKeminth Kubo+ 49.777
23KalexSean Dylan Kelly+ 49.897

Results Spain

1KalexCelestino Vietti
2KalexAron Canet+ 0.081
3KalexAugusto Fernández+ 0.522
4KalexJake Dixon+ 0.646
5KalexMarcel Schrötter+ 1.470
6KalexPedro Acosta+ 6.298
7KalexAi Ogura+ 6.320
8Boscoscuro SF20TAlonso Lopez+ 7.229
9KalexManuel Gonzalez+ 10.746
10KalexTony Arbolino+ 12.056
11KalexLorenzo Dalla Porta+ 12.614
12KalexSomkiat Chantra+ 13.206
13KalexBo Bendsneyder+ 18.335
14KalexJorge Navarro+ 18.495
15Boscoscuro SF20TFermin Aldeguer+ 19.894
16KalexStefano Manzi+ 21.721
17KalexBarry Baltus+ 22.269
18KalexJeremy Alcoba+ 22.513
19KalexNiccolo Antonelli+ 36.869
20KalexZonta van den Goorbergh+ 37.020
21KalexSean Dylan Kelly+ 38.420
22MV AgustaSimone Corsi+ 45.612
23KalexPiotr Biesiekirski+ 47.326
24MV AgustaMarcos Ramirez+ 54.598

Results Germany

1KalexAugusto Fernández
2KalexPedro Acosta+ 7.704
3KalexSam Lowes+ 7.844
4KalexMarcel Schrötter+ 7.959
5Boscoscuro SF20TFermin Aldeguer + 11.169
6KalexAlbert Arenas+ 11.635
7Boscoscuro SF20TAlonso Lopez+ 12.805
8KalexAi Ogura+ 13.639
9KalexAron Canet+ 13.764
10KalexTony Arbolino+ 13.800
11KalexJake Dixon+ 18.553
12KalexManuel Gonzalez+ 18.661
13KalexJoe Roberts+ 21.789
14KalexCameron Beaubier+ 23.127
15KalexSomkiat Chantra+ 26.420
16KalexBo Bendsneyder+ 28.606
17KalexSean Dylan Kelly+ 39.217
18KalexZonta van den Goorbergh+ 46.429
19KalexAlessandro Zaccone+ 46.785
20KalexJeremy Alcoba + 47.302
21KalexAlex Toledo+ 56.066

Results Netherlands

1KalexAugusto Fernández
2KalexAi Ogura+ 0.660
3KalexJake Dixon+ 0.725
4KalexCelestino Vietti+ 0.758
5KalexBo Bendsneyder+ 1.485
6Boscoscuro SF20TAlonso Lopez+ 5.417
7KalexTony Arbolino+ 5.553
8KalexJoe Roberts+ 7.396
9KalexManuel Gonzalez+ 7.589
10KalexFilip Salac+ 7.691
11Boscoscuro SF20TFermin Aldeguer+ 9.322
12KalexJorge Navarro+ 15.028
13KalexSomkiat Chantra+ 17.443
14KalexJeremy Alcoba+ 19.188
15KalexBarry Baltus+ 19.256
16KalexLorenzo Dalla Porta+ 19.898
17MV AgustaMarcos Ramirez+ 28.669
18KalexZonta van den Goorbergh+ 28.787
19KalexSean Dylan Kelly+ 44.544
20MV AgustaSimone Corsi+ 44.612
21KalexKeminth Kubo+ 50.836
22KalexAlex Toledo+ 51.009

Results Great Britain

1KalexAugusto Fernández
2Boscoscuro SF20TAlonso Lopez+ 0.070
3KalexJake Dixon+ 0.662
4KalexAi Ogura+ 1.741
5KalexAron Canet+ 1.946
6KalexCelestino Vietti+ 5.440
7KalexJoe Roberts+ 7.528
8KalexJorge Navarro+ 10.647
9KalexFilip Salac+ 11.646
10KalexBo Bendsneyder+ 12.259
11KalexManuel Gonzalez+ 14.040
12KalexTony Arbolino+ 14.802
13KalexSomkiat Chantra+ 16.098
14KalexJeremy Alcoba+ 17.285
15Boscoscuro SF20TFermin Aldeguer+ 19.253
16KalexBarry Baltus+ 19.336
17KalexLorenzo Dalla Porta+ 27.544
18KalexAlessandro Zaccone+ 32.993
19KalexNiccolo Antonelli+ 34.996
20MV AgustaSimone Corsi+ 40.187
21KalexRory Skinner+ 40.601
22KalexSean Dylan Kelly+ 40.943
23KalexKeminth Kubo+ 45.026
24KalexPiotr Biesiekirski+ 56.612

Results Austria

1KalexAi Ogura
2KalexSomkiat Chantra+ 0.173
3KalexJake Dixon+ 7.854
4KalexPedro Acosta+ 7.960
5KalexAugusto Fernández+ 8.037
6KalexAron Canet+ 9.401
7Boscoscuro SF20TAlonso Lopez+ 12.995
8KalexMarcel Schrötter+ 18.254
9KalexAlbert Arenas+ 20.661
10KalexJeremy Alcoba+ 22.227
11KalexJorge Navarro+ 23.443
12KalexBarry Baltus+ 25.793
13KalexCameron Beaubier+ 27.788
14KalexJoe Roberts+ 27.909
15KalexBo Bendsneyder+ 28.347
16KalexNiccolo Antonelli+ 34.611
17KalexSenna Agius+ 34.928
18KalexZonta van den Goorbergh+ 36.314
19MV AgustaMarcos Ramirez+ 44.837
20MV AgustaSimone Corsi+ 48.602
21KalexRory Skinner+ 48.814
22KalexTaiga Hada+ 59.204

Results Italy

1Boscoscuro SF20TAlonso Lopez
2KalexAron Canet+ 1.253
3KalexAugusto Fernández+ 3.305
4KalexAlbert Arenas+ 4.615
5KalexAi Ogura+ 9.166
6KalexPedro Acosta+ 10.339
7KalexTony Arbolino+ 10.434
8KalexSomkiat Chantra+ 12.377
9KalexJoe Roberts+ 18.242
10KalexJeremy Alcoba+ 19.560
11KalexMarcel Schrötter+ 27.896
12KalexBo Bendsneyder+ 28.452
13KalexBarry Baltus+ 30.991
14KalexCameron Beaubier+ 38.371
15KalexAlessandro Zaccone+ 41.690
16MV AgustaMarcos Ramirez+ 42.209
17KalexTaiga Hada+ 1:09.174

Results Spain

1KalexPedro Acosta
2KalexAron Canet+ 2.612
3KalexAugusto Fernández+ 3.799
4KalexAi Ogura+ 7.736
5KalexTony Arbolino+ 7.803
6Boscoscuro SF20TFermin Aldeguer+ 8.620
7KalexSomkiat Chantra+ 14.893
8KalexJorge Navarro+ 20.014
9KalexJoe Roberts+ 26.758
10KalexCelestino Vietti+ 31.360
11KalexCameron Beaubier+ 31.501
12KalexLorenzo Dalla Porta+ 31.876
13KalexBarry Baltus+ 31.952
14KalexAlessandro Zaccone+ 32.178
15KalexBo Bendsneyder+ 32.895
16KalexSenna Agius+ 33.396
17KalexFilip Salac+ 42.998
18MV AgustaMarcos Ramirez+ 45.314
19MV AgustaSimone Corsi+ 50.088
20KalexNiccolo Antonelli+ 53.382
21KalexSean Dylan Kelly+ 1:02.499

Results Japan

1KalexAi Ogura
2KalexAugusto Fernández+ 1.192
3Boscoscuro SF20TAlonso Lopez+ 7.168
4KalexJake Dixon+ 7.597
5KalexSomkiat Chantra+ 12.255
6KalexTony Arbolino+ 14.189
7KalexPedro Acosta+ 14.520
8KalexAlbert Arenas+ 18.410
9KalexBo Bendsneyder+ 20.398
10KalexFilip Salac+ 23.140
11KalexCameron Beaubier+ 23.604
12KalexJoe Roberts+ 23.733
13KalexMarcel Schrötter+ 24.171
14KalexBarry Baltus+ 33.795
15KalexLorenzo Dalla Porta+ 35.548
16KalexZonta van den Goorbergh+ 40.006
17KalexTaiga Hada+ 42.496
18KalexKeminth Kubo+ 46.492
19KalexSean Dylan Kelly+ 49.126
20MV AgustaMarcos Ramirez+ 1:09.754

Results Thailand

1KalexTony Arbolino
2KalexFilip Salac+ 0.251
3KalexAron Canet+ 3.112
4KalexJake Dixon+ 3.268
5Boscoscuro SF20TAlonso Lopez+ 4.137
6KalexAi Ogura+ 5.715
7KalexAugusto Fernández+ 9.862
8KalexJoe Roberts+ 1 Runde
9KalexKeminth Kubo+ 1 Runde
10KalexCelestino Vietti+ 1 Runde
11KalexSean Dylan Kelly+ 1 Runde
12KalexBarry Baltus+ 1 Runde
13KalexTaiga Hada+ 1 Runde
14KalexAlbert Arenas+ 1 Runde
15KalexMarcel Schrötter+ 1 Runde
16KalexPedro Acosta+ 1 Runde
17KalexZonta van den Goorbergh+ 1 Runde
18KalexBo Bendsneyder+ 1 Runde
19KalexSam Lowes+ 1 Runde
20KalexJorge Navarro+ 1 Runde
21KalexAlessandro Zaccone+ 1 Runde
22KalexNiccolo Antonelli+ 1 Runde
23MV AgustaMarcos Ramirez+ 1 Runde
24MV AgustaSimone Corsi+ 1 Runde
25KalexManuel Gonzalez+ 2 Runden

Results Australia

1Boscoscuro SF20TAlonso Lopez
2KalexPedro Acosta+ 3.556
3KalexJake Dixon+ 9.583
4Boscoscuro SF20TFermin Aldeguer+ 15.745
5KalexManuel Gonzalez+ 15.775
6KalexJeremy Alcoba+ 15.892
7KalexCameron Beaubier+ 16.034
8KalexSomkiat Chantra+ 17.949
9KalexAron Canet+ 24.817
10KalexBo Bendsneyder+ 30.652
11KalexAi Ogura+ 32.981
12KalexSam Lowes+ 34.407
13KalexMarcel Schrötter+ 47.584
14KalexAlbert Arenas+ 47.608
15KalexTaiga Hada+ 48.028
16KalexAlessandro Zaccone+ 53.827
17MV AgustaMarcos Ramirez+ 54.356
18KalexSean Dylan Kelly+ 54.637

Results Malaysia

1KalexTony Arbolino
2Boscoscuro SF20TAlonso Lopez+ 11.411
3KalexJake Dixon+ 11.802
4KalexAugusto Fernández+ 13.206
5KalexManuel Gonzalez+ 14.770
6KalexMarcel Schrötter+ 17.166
7KalexCameron Beaubier+ 20.222
8KalexAron Canet+ 24.279
9KalexJeremy Alcoba+ 24.407
10Boscoscuro SF20TFermin Aldeguer+ 24.482
11KalexFilip Salac+ 30.636
12KalexLorenzo Dalla Porta+ 33.595
13KalexAlbert Arenas+ 34.448
14KalexBo Bendsneyder+ 34.927
15KalexTaiga Hada+ 43.757
16KalexKeminth Kubo+ 44.940
17MV AgustaMarcos Ramirez+ 45.182
18KalexSean Dylan Kelly+ 48.818
19KalexKasma Daniel Kasmayudin+ 53.121
20KalexBorja Gómez+ 54.465
21KalexNiccolo Antonelli+ 54.812
22KalexAzroy Anuar+ 55.685

Results Spanien

1KalexPedro Acosta
2KalexAugusto Fernández+ 1.232
3KalexTony Arbolino+ 10.163
4Boscoscuro SF20TFermin Aldeguer+ 14.407
5KalexAlbert Arenas+ 18.904
6KalexManuel Gonzalez+ 20.554
7KalexJake Dixon+ 21.244
8KalexJeremy Alcoba+ 25.868
9KalexSenna Agius+ 33.763
10KalexMarcel Schrötter+ 35.117
11KalexBo Bendsneyder+ 35.598
12KalexBorja Gómez+ 36.336
13KalexFilip Salac+ 38.942
14KalexLorenzo Dalla Porta+ 41.710
15KalexJoe Roberts+ 45.238
16KalexAlessandro Zaccone+ 51.827
17KalexKeminth Kubo+ 52.884
18KalexSean Dylan Kelly+ 53.109
19MV AgustaAlex Escrig+ 55.179
20MV AgustaMarcos Ramirez+ 55.627
21KalexZonta van den Goorbergh+ 1:03.904
22KalexTaiga Hada+ 2 Runden

WM Standing

1Augusto Fernández271.5
2Ai Ogura242
3Aron Canet200
4Tony Arbolino191.5
5Pedro Acosta177
6Jake Dixon168.5
7Celestino Vietti165
8Alonso Lopez155.5
9Joe Roberts131
10Somkiat Chantra128
11Marcel Schrötter123.5
12Albert Arenas90
13Bo Bendsneyder87
14Jorge Navarro83
15Fermin Aldeguer80
16Manuel Gonzalez76
17Cameron Beaubier73
18Jeremy Alcoba72
19Sam Lowes55
20Filip Salac45
21Barry Baltus30
22Lorenzo Dalla Porta21
23Stefano Manzi9
24Alessandro Zaccone9
25Keminth Kubo7.5
26Senna Agius7
27Romano Fenati7
28Gabriel Rodrigo6
29Sean Dylan Kelly5.5
30Marcos Ramirez5
31Borja Gómez4
32Taiga Hada3.5
33Mattia Pasini1

Results Spain

1EnergicaEric Granado
2EnergicaDominique Aegerter+ 0.696
3EnergicaMatteo Ferrari+ 1.005
4EnergicaHéctor Garzó+ 1.537
5EnergicaJordi Torres+ 1.697
6EnergicaHikari Okubo+ 2.345
7EnergicaAlex Escrig+ 3.651
8EnergicaMiquel Pons + 3.986
9EnergicaMarc Alcoba+ 5.275
10EnergicaLukas Tulovic+ 5.334
11EnergicaNiccolò Canepa+ 5.814
12EnergicaKevin Zannoni+ 6.511
13EnergicaKevin Manfredi+ 9.621
14EnergicaXavi Fores+ 10.849
15EnergicaMaria Herrera+ 12.094
16EnergicaYeray Ruiz + 22.491
17EnergicaMattia Casadei+ 1:32.262

Results Spain

1EnergicaEric Granado
2EnergicaMiquel Pons+ 0.217
3EnergicaMattia Casadei+ 0.394
4EnergicaDominique Aegerter+ 0.488
5EnergicaHikari Okubo+ 1.182
6EnergicaMatteo Ferrari+ 1.715
7EnergicaJordi Torres+ 2.701
8EnergicaAlex Escrig+ 4.202
9EnergicaNiccolò Canepa+ 5.471
10EnergicaKevin Manfredi+ 5.755
11EnergicaXavi Fores+ 7.061
12EnergicaLukas Tulovic+ 10.497
13EnergicaKevin Zannoni+ 10.880
14EnergicaMaria Herrera+ 18.274
15EnergicaAlessio Finello+ 26.343

Results France

1EnergicaMattia Casadei
2EnergicaDominique Aegerter+ 0.826
3EnergicaHikari Okubo+ 1.223
4EnergicaMatteo Ferrari+ 1.701
5EnergicaHéctor Garzó+ 5.754
6EnergicaMiquel Pons+ 6.389
7EnergicaEric Granado+ 6.918
8EnergicaNiccolò Canepa+ 7.108
9EnergicaAndrea Mantovani+ 8.584
10EnergicaAlex Escrig+ 8.713
11EnergicaXavier Cardelús+ 10.395
12EnergicaXavi Fores+ 11.102
13EnergicaKevin Manfredi+ 11.727
14EnergicaMaria Herrera+ 12.981
15EnergicaAlessio Finello+ 22.125
16EnergicaKevin Zannoni+ 40.637

Results France

1EnergicaDominique Aegerter
2EnergicaMattia Casadei+ 0.567
3EnergicaNiccolò Canepa+ 1.688
4EnergicaKevin Zannoni+ 1.696
5EnergicaEric Granado+ 1.831
6EnergicaHikari Okubo+ 2.181
7EnergicaMatteo Ferrari+ 2.297
8EnergicaHéctor Garzó+ 2.966
9EnergicaMarc Alcoba+ 3.961
10EnergicaMiquel Pons+ 4.210
11EnergicaAndrea Mantovani+ 4.419
12EnergicaAlex Escrig+ 4.911
13EnergicaXavi Fores + 6.158
14EnergicaXavier Cardelús + 6.887
15EnergicaMaria Herrera+ 9.802
16EnergicaKevin Manfredi+ 10.296
17EnergicaAlessio Finello+ 19.456

Results Italy

1EnergicaDominique Aegerter
2EnergicaMatteo Ferrari+ 0.033
3EnergicaEric Granado+ 0.245
4EnergicaMattia Casadei+ 0.975
5EnergicaMarc Alcoba+ 0.983
6EnergicaNiccolò Canepa+ 1.063
7EnergicaMiquel Pons+ 1.656
8EnergicaKevin Zannoni+ 1.742
9EnergicaHéctor Garzó+ 2.338
10EnergicaKevin Manfredi+ 2.616
11EnergicaHikari Okubo+ 6.337
12EnergicaXavi Fores+ 6.644
13EnergicaAlessio Finello+ 7.005
14EnergicaAlex Escrig+ 9.847
15EnergicaMassimo Roccoli+ 13.374
16EnergicaMaria Herrera+ 13.795

Results Italy

1EnergicaMatteo Ferrari
2EnergicaDominique Aegerter+ 0.529
3EnergicaMarc Alcoba+ 0.529
4EnergicaMiquel Pons+ 0.566
5EnergicaNiccolò Canepa+ 0.739
6EnergicaAndrea Mantovani+ 1.621
7EnergicaEric Granado+ 1.678
8EnergicaKevin Zannoni+ 1.726
9EnergicaKevin Manfredi+ 2.636
10EnergicaHéctor Garzó+ 4.586
11EnergicaMassimo Roccoli+ 10.091
12EnergicaXavi Fores+ 10.547
13EnergicaAlex Escrig+ 10.764
14EnergicaAlessio Finello+ 12.165
15EnergicaMaria Herrera+ 17.117

Results Netherlands

1EnergicaDominique Aegerter
2EnergicaEric Granado+ 0.072
3EnergicaMattia Casadei+ 0.081
4EnergicaMatteo Ferrari+ 0.507
5EnergicaHéctor Garzó+ 0.960
6EnergicaMiquel Pons+ 1.224
7EnergicaNiccolò Canepa+ 2.810
8EnergicaBradley Smith+ 5.310
9EnergicaJordi Torres+ 5.347
10EnergicaKevin Zannoni+ 9.564
11EnergicaKevin Manfredi+ 9.742
12EnergicaXavi Fores+ 11.392
13EnergicaHikari Okubo+ 12.834
14EnergicaAlex Escrig+ 12.917
15EnergicaMaria Herrera+ 13.371
16EnergicaAlessio Finello+ 17.992
17EnergicaUnai Orradre + 17.610

Results Austria

1EnergicaEric Granado
2EnergicaDominique Aegerter+ 1.271
3EnergicaMiquel Pons+ 1.797
4EnergicaHikari Okubo+ 3.369
5EnergicaHéctor Garzó+ 3.589
6EnergicaAlex Escrig+ 3.619
7EnergicaKevin Zannoni+ 3.904
8EnergicaJordi Torres+ 4.634
9EnergicaXavi Fores+ 11.745
10EnergicaKevin Manfredi+ 11.911
11EnergicaMaria Herrera+ 14.111
12EnergicaMarc Alcoba+ 14.245
13EnergicaXavier Cardelús+ 16.888
14EnergicaMatteo Ferrari+ 38.622

Results Austria

1EnergicaEric Granado
2EnergicaMiquel Pons+ 0.248
3EnergicaDominique Aegerter+ 0.428
4EnergicaMattia Casadei+ 0.482
5EnergicaAlex Escrig+ 2.641
6EnergicaXavier Cardelús+ 2.769
7EnergicaHikari Okubo+ 3.082
8EnergicaHéctor Garzó+ 3.311
9EnergicaMatteo Ferrari + 3.952
10EnergicaJordi Torres+ 4.455
11EnergicaKevin Manfredi+ 5.469
12EnergicaNiccolò Canepa+ 5.785
13EnergicaKevin Zannoni+ 6.534
14EnergicaMaria Herrera+ 7.403
15EnergicaMarc Alcoba+ 7.911

Results Italy

1EnergicaMattia Casadei
2EnergicaDominique Aegerter+ 0.134
3EnergicaMatteo Ferrari+ 0.188
4EnergicaJordi Torres+ 0.288
5EnergicaAlex Escrig+ 5.086
6EnergicaNiccolò Canepa+ 5.196
7EnergicaHikari Okubo+ 5.534
8EnergicaKevin Manfredi+ 6.904
9EnergicaXavier Cardelús+ 6.992
10EnergicaHéctor Garzó+ 7.158
11EnergicaKevin Zannoni+ 11.016
12EnergicaBradley Smith+ 12.139
13EnergicaMarc Alcoba+ 12.527
14EnergicaMaria Herrera+ 12.563
15EnergicaXavi Fores+ 18.666
16EnergicaAlessio Finello+ 22.819
17EnergicaEric Granado+ 39.798

Results Italy

1EnergicaMatteo Ferrari
2EnergicaMattia Casadei+ 0.195
3EnergicaEric Granado+ 0.673
4EnergicaDominique Aegerter+ 1.092
5EnergicaJordi Torres+ 1.304
6EnergicaNiccolò Canepa+ 2.876
7EnergicaMiquel Pons+ 4.249
8EnergicaAlex Escrig+ 5.762
9EnergicaHikari Okubo+ 6.434
10EnergicaKevin Zannoni+ 6.920
11EnergicaKevin Manfredi+ 7.465
12EnergicaXavier Cardelús+ 7.526
13EnergicaMarc Alcoba+ 8.576
14EnergicaHéctor Garzó+ 9.344
15EnergicaXavi Fores+ 14.494
16EnergicaBradley Smith+ 14.660
17EnergicaAlessio Finello+ 24.482

WM Standing

1Dominique Aegerter227
2Eric Granado192.5
3Matteo Ferrari162.5
4Mattia Casadei156
5Miquel Pons124
6Hikari Okubo95.5
7Niccolò Canepa94.5
8Héctor Garzó86
9Alex Escrig79
10Kevin Zannoni71.5
11Jordi Torres65
12Kevin Manfredi58.5
13Marc Alcoba46.5
14Xavi Fores35.5
15Xavier Cardelús31
16Andrea Mantovani25
17Maria Herrera21
18Bradley Smith12
19Lukas Tulovic10
20Alessio Finello9
21Massimo Roccoli6
22Unai Orradre1
Races 2022 01

LATEST NEWS